Disclaimer

Auteursrecht
Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Pics-XL.

Informatie op deze internetsite mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Pics-XL.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet aan Pics-XL gerelateerde sites. Pics-XL is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door Pics-XL per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Pics-XL staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Pics-XL verstrekt, worden opgenomen in de database van Pics-XL. Deze gegevens worden door Pics-XL gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Aan de omschreven producten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.


Foto op canvas

Bedrijfsfotografie